Om oss


Vilka vi är

NIVUS Framtidscenter grundades med visionen om att hjälpa ungdomar att finna spännande karriärval som leder till en funktionell framtid.

Enkelt uttryckt jobbar vi med att skapa förutsättningar för ungdomar genom att väcka intressen för nya sysselsättningar, och strävar efter att detta ska ske lokalt.

Vårt arbete baseras på mångfald och vårt karriärprogram drivs av samhörighet mellan personal och deltagare, då verksamheten drivs av och med ungdomar.

Resultatet av att ha personal som själva är ungdomar är gemenskapen som skapas mellan verksamhetens ledare och deltagare, vilket formar en verksamhet med goda relationer och familjevärderingar.

Förutom vår egen personal har vi ett brett och pålitligt kontaktnät som vi regelbundet samarbetar med under temaveckorna.


Hur vi arbetar

Beslutsfattare lägger ofta tonvikten på utbildning och erfarenhet bland personal som arbetar med unga. Vi menar att detta inte alltid är effektivt då man som ung inte är lika mottaglig till någon man har svårt att relatera till.

Vår projektidé grundar sig i tesen att det är viktigare att förebygga sin problematik på sin hemort, än att byta miljö för att sedan återvända och hamna i ett återfall.

Vi lägger stor vikt på personlig utveckling då vi vill att våra ungdomar ska klara sig oavsett miljö de befinner sig i.

Vi förespråkar vikten av en legitim sysselsättning och vill skapa ett gott förtroende till våra uppdragsgivare samt visa ett nytt sätt att utveckla ungdomar.

I våra lokala etableringar möter våra ungdomar förebilder från olika branscher för att tillsammans bygga ett samhälle med mindre prat och mer resultat.


Vårt TeamBasem Membell

VD, Karriärcoach


Basem leder verksamhetens dagliga utformning och ansvarar över karriärprogrammet. En del av hans uppväxt var präglad av destruktiva värderingar, men gjorde en förändring genom vägledning av inflytelserika personer i hans omgivning. En erfarenhet som han har stor nytta av i hans arbete med ungdomar idag. 

Basem drivs av ett starkt engagemang för att hjälpa andra och har med sin framstående entusiasm hjälpt och väglett många ungdomar, föräldrar och bekanta till personlig utveckling. F

ritiden spenderas gärna åt sportdykning, läsa spännande böcker och umgås med vänner och familj.
Deborah Reinhard

Administratör, Kontaktperson


Deborah hanterar de administrativa delarna i verksamheten och arbetar gärna strukturerat och planmässigt. Under sin karriär har Deborah hunnit prova på flera olika yrken och betraktas i sin omgivning vara en opportunist. Under sin tid som lekmannaövervakare blev det tydligt att hjärtat brinner för att hjälpa människor, i synnerhet unga och kvinnor. Deborah finner sin klokhet genom att lyssna på ljudböcker och sysslar med musik när tiden finns.