Riktlinjer

Viktigt att vara införstådd med verksamhetens regler innan deltagande. 

Då detta är ett frivilligt program är proceduren för hur vi hanterar regelöverträdelser principfast. Två varningar kan maximalt delas ut innan ungdomen stängs av från programmet utan möjlighet att delta igen. Därför är det grundläggande att ungdomen är införstådd med våra regler redan från start.

Hög närvaro

Verksamheten förutsätter att samtliga ungdomar följer programmets schema med en hög närvaro så att resultaten inte brister. Varje missad dag är ett missat tillfälle att lära sig något nytt.

Passa tider

Att missköta tider och att komma sent anses i samhället vara oartigt, detta gäller även i karriärprogrammet. Det är ett grundläggande villkor att komma i tid och följa verksamhetens schema. 

Hänsyn & vårdat språk

Vi förutsätter att alla deltagare bemöts med respekt och tillåter inte kränkande ord eller olämpliga uttryck. Man måste inte trivas med alla, men ömsesidig respekt och hyfs är ett ofrånkomligt krav.

Mottaglighet

För att samarbetet mellan ledningen & deltagare ska fungera, är det viktigt att deltagare är  mottagliga och öppensinnade för aktiviteter de inte är vana vid. Att utföra sysslor man inte gillar att göra är en del av programmets process.

Tålamod

Det kan hända att vissa av ledningens beslut kan kännas orättvisa och omotiverade. Avsikten med detta är att deltagare ska träna sin självbehärskning och träna sitt tålamod inför framtida situationer, exempelvis med föräldrar, arbetsgivare och myndigheter.

Bygga förtroende

Att vinna ett förtroende från ledningen är ingenting man kräver, det är något man visar genom att vara ordningsam och omsorgsfull. Det är först när ledningen upplever att ett visst förtroende har skapats, som deltagare får en högre auktoritet i programmet och kan driva självständiga projekt.

Nolltolerans mot hot & våld

Vår verksamhet är en trygg och säker miljö där nolltolerans mot hot, våld och trakasserier är en självklarhet.