Karriärprogrammet


En intensiv insats som ska ge värdefulla resultat

Karriärprogrammet riktas till ungdomar med pågående problematik, men även ungdomar som avslutat en behandlingsplacering och är i behov av återfallsförebyggande stöd för att få anknytning till en fungerande karriär. Karriärprogrammet är kort sagt en livsförberedande utbildning. 

Utbildning och arbete är några av de viktigaste skyddsfaktorerna för en god hälsa.

Karriärprogrammet navigerar ungdomar i rätt riktning och inspirerar till potentiella karriärsval. Syftet är att skapa bättre förutsättningar för ungdomar att må bra, bli trygga och självständiga individer och därigenom förebygga utanförskap.


Vill du veta vad som krävs för att delta i karriärprogrammet?


Karriärprogrammet - en investering för livet 

Att få prova på 50 olika yrkesroller är en fantastisk möjlighet för att finna en sysselsättning. 

Det finns många fördelar med att delta i programmet och här nämner vi några av resultaten som ska uppnås vid ett avslutat programår:


Ökade kunskaper

Tillräckliga kunskaper för en fungerande livskarriär och vägen till yrkeslivet. 

Positiv bekantskap

Ett utökat socialt nätverk med gynnsamma förebilder och inflytelserika personer. 

Aktiv sysselsättning

En regelbunden aktivitet eller sysselsättning för en funktionell framtid.

Hälsosam livsstil

Brutit destruktiva vanor, fått godare hälsa och ett ökat välmående.

Gott uppförande

Mognat i sitt beteende och utvecklats som person. 

Vardaglig struktur

En organiserad struktur i vardagen med god planering och självständighet.

Programstruktur • Karriärprogrammet har plats för 12 ungdomar i åldrarna 13-20 år.

 • Verksamheten är aktiv måndag-fredag, 08.00-16.00 (Ev. kortare dagar på fredagar). 

 • De individuella målen för ungdomen klarläggs vid programstarten tillsammans med ungdomen, projektledaren och uppdragsgivaren.

 • Uppdragsgivaren får en aktuell sammanfattning och utvärdering av ungdomens framsteg i programmet varje månad. 

 • Varje vecka presenteras ett nytt tema som representerar en yrkesroll som ungdomarna ska engagera sig i.

 • Verksamheten har ett pålitligt nätverk bestående av unga ''influencers'' och arbetsgivare i olika branscher.  Med en tät och intensiv samverkan med dessa samarbeten arbetar vi för att temaveckorna ska genomföras så effektivt som möjligt.

 • Varje ungdom tilldelas en kontaktperson som ska finnas tillgängliga utöver verksamhetens öppettider. Kontaktperson och ungdom träffas och gör olika aktiviteter varje månad. 

 • När programmets ledare bedömer att en ungdom är tillräckligt redo, ges möjligheten till en sysselsättning med verksamhetens hjälp. (Exempelvis ett helgjobb eller annan sidosyssla)

 • Programmets schema och dess planerade aktiviteter, är obligatoriska och ska följas av samtliga deltagare för att öva in rutin och struktur i vardagen. 

 • Deltagarna har precis som en vanlig utbildning eller ett arbete rätt till att ta ut ledighet, exempelvis för att spendera högtider med anhöriga. Ledigheten planeras och schemaläggs tillsammans med uppdragsgivaren.

 • Friskhet och motion är viktigt för en fungerande vardagsrytm och har en positiv inverkan på fysisk och psykisk ohälsa. Därför har vi en heldags hälsodag där vi fokuserar på fysiska aktiviteter och hälsa. 

 • Vi använder oss utav ett cirkulärt årsschema för att deltagarna ska få vara delaktiga i samtliga teman. Vilken tid på året deltagaren påbörjar sin medverkan i karriärprogrammet är därför utan betydelse.

 • När en ungdom har fullföljt hela programmet, uppnått de individuella målen och bedöms vara självständig kan möjligheten till diverse stipendium ges. Detta kan ses som grund för en ny start i livet och ska avse det karriärval ungdomen har valt att rikta sig in på. 

 • Perioden för medverkan i programmet är i regel 12 månader + komplettering, om inte annat bestäms av uppdragsgivare.