''Vägleder ungdomar till en meningsfull framtidskarriär''

NIVUS Framtidscenter är en öppen verksamhet som är aktiv under dagtid. 

På uppdrag av kommun och socialtjänst erbjuder vi ungdomar att frivilligt delta i vårt karriärprogram, där vår uppgift är att skapa förutsättningar för en fungerande livskarriär. 

Vi utrustar ungdomar med de verktyg som krävs för en aktiv och sysselsatt framtid.  Vårt koncept är ett svar på insatser som brister.

Allt för många ungdomar växer idag upp i ett socialt utanförskap, vilket ofta leder till avbruten skolgång, psykisk ohälsa och i många fall ett liv med kriminalitet och droger.

Den vanligaste insatsen för ungdomar i riskzonen är att placeras på HVB- eller familjehem för att bryta från destruktiva sociala miljöer. 

För vissa kan detta vara hälsosamt och ge goda resultat, men många ungdomar hamnar i återfall efter avslutad placering och faller tillbaka till samma destruktiva bana.

Vårt karriärprogram ska förebygga detta genom aktiv vägledning och skapandet av nya intressen och sysselsättningar.
Ett unikt framtaget koncept där ungdomar får sätta sig in i nya yrkesroller varje vecka

Varje vecka presenteras ett nytt tema som avser en yrkesroll. Under varje temavecka får deltagarna sätta sig in i den aktuella yrkesrollen, träffa unga föredömen i branschen och sätta sig in i vad branschen har att erbjuda. 

Efter ett avslutat programår ska deltagare ha fått prova på femtio olika yrkesroller och ha inspirerats till funktionella sysselsättningar.

Det är ett omfattande uppdrag vi har, och detta är bara början.

NätverkandeGenom att göra sig bekant med inflytelserika personer i karriärprogrammet bygger ungdomarna en berikande bekantskapskrets som motiverar till förändring.

InkluderingVåra ungdomar ska ha samma förutsättningar som varandra, därför arbetar vi för att alla i karriärprogrammet ska känna en stark delaktighet där ingen lämnas utanför.

VälmåendeGrunden till att må bra är en god hälsa, och vi lägger stor vikt på bland annat sund kost och regelbunden motion.

UtvecklingVi strävar efter att hela tiden röra oss framåt och verksamhetens schema är intensivt för att ge goda resultat. Istället för att ge typiska konsekvenser vid dåligt uppförande, framhäver vi gott uppförande för att stärka självkänslan hos ungdomarna.

StrukturSamhället ställer krav på att man har en viss planeringsförmåga och en god tidsuppfattning. Därför lägger vi stor vikt på rutiner och kognitiva strategier i vardagen.


Kontakta oss

0700 1999 49

info@nivusframtidscenter.se

''Vi vet att sysselsättning spelar stor roll för ungas utveckling och vår målsättning är att rusta våra deltagare med verktygen som krävs för att vilja ta sig an framtiden.''